نوار عصب و عضله در تشخیص فعالیت‌های الکتریکی عضلات و عصب‌ها استفاده می‌شود. این تست کم تهاجمی بدون استفاده از اشعه می‌توان در تشخیص دقیق بیماری‌هایی مانند دیسک کمر، دیسک گردن، سندرم تونل کارپال، سیاتیک، علت گزگز شدن اندام‌ها، ضعف عضلات، نوروپاتی ، میوپاتی ، هرگونه ضعف و بیحسی در اندامها ودرگیری اعصاب و غیره مورد استفاده قرار گیرد. نوار عصب حتی می‌تواند شدت صدمات وارد شده به عصب و همچنین میزان مزمن بودن آن را نشان دهد.

در بسیاری از بیماران علائم درگیری عصب در کمر و گردن آنها ، خود را به صورت درد درد استخوانهای پا یا استخوانهای دست نشان می دهد. تست نوار عصب و عضله در موارد بیماریهای خود عصب هم بسیار کمک کننده است. بیماران دیابتی ممکن است از احساس گزگز مور مور و ضعف یا بی قدرت شدن پاهای خود شکایات داشته باشند که با کمک تست نوار عصب و عضله می توان به  تشخیص بیماری آنها کمک کند.

در مواردی که در اثر ضربه یا تصادف عصب دچار صدمه شده باشد می توان با کمک نوار عصب تشخیص داد که این صدمه کامل است یا نسبی در حل بهبود است یا رشد آن متوقف شده است و اصولا شدت صدمه اولیه چقدر است.

تست نوار عصب و عضله در کلینیک پیشگام توسط متخصص طب فیزیکی و توانبخشی وبدون دخالت تکنسین به صورت روزانه انجام شده و جواب نوار عصب و عضله بیماران در همان روز به آنها تحویل می گردد.

×

Powered by WhatsApp Chat

× مشاوره آنلاین